Складний минулий час – Perfekt

Христя

15.06.21

Немає часу читати? Ми надішлемо вам посилання на пошту і ви зможете повернутися до статті в будь-який час

Perfekt – час, яким спілкуються всі і всюди, адже це він вживається в розмовній мові: усні діалоги та переписках в чатах чи різноманітних месенджерах. Аякщо взяти до уваги, як нас захопив світ гаджетів та чатів – це час щоденного спілкування.

Perfekt описує події, що відбулись тільки що або недавно, та мають відношення до теперішнього чи впливають на нього.

Складний минулий час, що складається з смислового дієслова в Partizip II та допоміжного дієслова (haben/sein) в Präsens.

Давайте детальніше розглянемо що і коли вживається та як відмінюються.

Перфект утворюється за дуже простою формулою: допоміжне дієслово + смислове дієслово в Partizip II, яке ставиться в кінці речення.

На словах виглядає ніби все просто, але давайте розберемось яке допоміжне дієслово вживається в яких випадках? І що таке Partizip II?

Partizip II (дієприкметник II) –  третя основна форма дієслова. Як він утворюється?

Слабкі дієслова утворюють Partizip II додаваням до основи інфінітива префікса ge- і суфікса -(e)t:

 • machen (робити) –  gemacht;
 • arbeiten (працювати)  – gearbeitet;
 • fragen (питати) – gefragt.

Варто запам’ятати, що префікс ge- є відсутнім (не додаємо), якщо дієслово має суфікс -іегen:

 • studieren (вчитись) – studiert;
 • reparieren (ремонтувати) – repariert.

Сильні дієслова утворюють Partizip II за допомогою приєднання до основи інфінітива префікса ge- і суфікса –еn ( голосний основи може бути змінений):

 • kommen (приходити) –  gekommen;
 • schreiben (писати) –  geschrieben;
 • nehmen (брати) –  genommen;
 • liegen (брехати) –  gelegen.

Деякі з них змінюють кореневу голосну, тому варто їх просто запам’ятати.

Дієслова з невідокремлюваними префіксами (be, ge, er, ver, zer, ent, emp, miss) в Partizip II не мають префікса ge-/префікс інгорується:

 • erzählen (розповідати) – erzählt;
 • beginnen (починати) – begonnen;
 • besuchen (відвідувати) – besucht.

Відокремлювані префікси:

беремо дієслово, забираємо префікс, утворюємо Partizip II, додаємо префікс на місце спереду

А тепер давайте детальніше розглянемо в яких випадках використовується допоміжне дієслово SEIN, а в яких допоміжне дієслово HABEN.

Важливо зрозуміти та запам’ятати випадки, коли ми використовуємо допоміжне дієслово SEIN, адже їх не так багато і у всіх інших випадках, ми використовуємо HABEN.

Отже, SEIN використовується в таких випадках:

 1. дієслова руху – коли мова йде про зміну руху – коли ми біжимо, пливемо, скачемо, летимо тощо – головне, щоб траекторія руху мала зміну чи то по горизонталі (вліво або вправо), чи то по вертикалі (вверх або вниз) – рух має бути від точки А до точки В.
 • Sie ist spät in die Schule gekommen. (Вона прийшла до школи пізно.)
 • Ich bin mit dem Bus gefahren. — Я їхав на автобусі.
 • Wir sind nach Hause gegangen. — Ми пішли додому.

2. зміна стану – помер, заснув, розтанув тощо:

 • Er ist vor 4 Jahren gestorben. — Він помер 4 роки тому.
 • Ihr seid  zeitig eingeschlafen. — Вони своєчасно (рано) заснули.
 • Der Käse ist geschmolzen – Сир розтанув/розтопився

3. вийнятки:

 • bleiben – лишатися;
 • passieren – траплятися;
 • geschehen – трапляється, відбувається
 • gelingen – вдаватися, получатися.

4. слова-вийнятки, властиві для Австрії (дієслова спокою):

 • stehen – стояти;
 • ligen – лежати;
 • sitzen – сидіти.

У всіх інших випадках ми використовуємо допоміжне дієслово HABEN.

Sie hat das Mittagessen gekocht. — Вона приготувала обід.
Ihr habt sich auf den Film gefreut. — Вони з нетерпінням чекали фільму.

 

 

 

 

Поділитися:

Христя

15.06.21

Викладачі

Софі

Керівник і ідейний натхненник проекту. Доктор філології.

Озмен Кара

Магістр філології, рідна мова – німецька

Богдана

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича

Іван

Магістр філології, перекладач німецьких і англійських мов.

Анна

Куратор

Заявка

Заявка опции темы